24 May 2008

24 PROJEK BULANAN EPAL

Epal menyediakan modul pembelajaran yang dibahagikan mengikut bulanan. Dalam satu bulan ada 2 projek yang dijalankan. Selepas menghabiskan 12 projek, pihak Epal akan menyampaikan sijil kepada VIP yang layak.